Lòng biết ơn hâm nóng tình bạn cũ và tạo ra tình bạn mới.

Hoạt động kinh doanh chính của chúng tôi là phát triển phần mềm, các sản phẩm CNTT trong và ngoài nước

Được thành lập vào năm 2018, Net5s là một nhóm chuyên gia CNTT hiện đã phát triển trên 1000 dự án trong và ngoài nước.

80% nhân viên của chúng tôi là kỹ sư, phát triển sản phẩm bao gồm thiết kế hệ thống, thiết kế UI/UX, thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng, các chương trình tăng tốc khởi nghiệp

Công nghệ